Основною метою у вихованні учнів у 2019-2020 навчальному році є створення умов, за яких може розвиватися людина сучасного мислення: добре знати себе, використовувати власний потенціал, вміти  створювати ситуації успіху, формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва, природи, людей, держави тощо.

Ключовими напрямками виховної діяльності училища у цьому навчальному році є:

 • виховання патріотизму
 • громадянське виховання
 • превентивне виховання
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для реалізації вищевказаних завдань, педагогічний колектив ПТУ № 56 розпочне працювати над вирішенням виховної проблеми: «Виховання гармонійно розвиненої, соціально – активної і національно-свідомої людини».

Головна виховна мета: формування основних життєвих компетентностей особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Мета виховання конкретизується через систему  таких виховних завдань:

 • формування громадянина – патріота України , підготовленого до життя, з високою національною свідомістю ;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • сприяння набуттю учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань українського народу;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;
 • формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;
 • розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу учнівського колективу;
 • забезпечення взаємодії закладу з соціальними інститутами дотичними до виховання дітей та учнівської молоді,
 • формування почуття господаря: господарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян ,  формування  засад здорового способу життя , збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я;
 • формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;
 • спонукання зростаючої особистості до протидії прояв аморальності, правопорушенням, бездуховності,антигромадській діяльності.
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки.

Позаурочна робота з учнівським колективом:

 • проведення традиційних загальноучилищних заходів;
 • організація діяльності органів учнівського самоврядування;
 • діяльність педагогічного колективу щодо розвитку творчих здібностей учнів-робота клубів та об’єднань за інтересами;
 • організація і проведення професійних тижнів, конкурсів професійної майстерності;
 • фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи;
 • різні види індивідуальної роботи з учнями.

Робота з батьками.

Щоденне спілкування з батьками учнів,  здійснюється класними керівниками, майстрами в/н, вихователем гуртожитку та соціальним педагогом.

Це забезпечує систематичне інформування батьків про життя дитини в закладі  і підтримки контакту з родиною.

Контроль за станом позаурочної виховної роботи:

Контроль за станом виховної позаурочної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, нарад з педагогічними працівниками  при директорові, а також через систематичне відвідування позаурочних заходів.

Закрити меню