ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 56 с. ЯРЕСЬКИ ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  1. Загальні норми

Згідно зі ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти мають право на:

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової та науково-технічної діяльності, тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

 

Здобувачі освіти зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті училища.

1.1. Учень приходить до навчального закладу за 15 хвилин до початку занять –  о 7 годині 45 хвилин.

1.2. Приходити до училища необхідно в чистому, випрасуваному одязі ділового стилю та чистому взутті, з охайною зачіскою.

1.3 Не можна приносити на територію училища з будь-якою метою і використовувати будь-який спосіб зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики й інші наркотичні засоби і отруту, а також токсичні речовини і таблетки.

1.4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

1.5. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з училища та його території в урочний час.

1.6. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити майстру в/н довідку або записку від батьків (осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

1.7. У разі пропуску занять більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.

1.8. Учень училища повинен проявляти повагу до старших: вітатися, поступатись дорогою.

1.9. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, мають здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі училища, класному керівнику або  адміністрації училища.

1.10. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів в училищі та за його межами. Спілкування з однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен вживати принизливі й образливі вислови, вживати ненормативну лексику та ін.

1.11. Не дозволяється вмикати гучну музику на перервах.

1.12. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені  програмою.

1.13. Учень повинен приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

1.14. Усі учні зобов’язані берегти  майно та оснащення навчальних кабінетів та місць загального користування, зелені насадження на території училища, дбайливо  поводитися зі своїми речами та речами інших учнів, берегти вазони на підвіконнях, не сідати на них і не ставити свої речі.

1.15. Суворо забороняється тютюнопаління в училищі та на прилеглій до нього території.

1.16. Учні закладу освіти зобов’язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу училища та учнів чергової групи, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог.

1.17. У разі навмисного пошкодження училищного майна батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.

ІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС УРОКІВ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Після першого (08.00) дзвінка учень займає своє місце в класі, готує необхідні для уроку речі. Неприпустимо очікування викладача або майстра виробничого навчання біля дверей, у коридорі.

2.2. Учні входять до класу за дзвінком. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2.3. Коли учитель, майстер в/н  входить до навчальної аудиторії, учні встають, вітаючись. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків виробничого навчання, коли учні працюють з інструментами та обладнанням.

2.4. Відсутніх учнів староста  або відповідальна особа  позначає в рапортичці, яку подає майстру в/н.

2.5. Під час уроку не можна ходити по навчальній  аудиторії чи навчальній майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

2.6. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково мають бути присутніми під час уроку в спортивному залі.

2.7. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути навчальний кабінет. При виході вчителя або іншого дорослого з аудиторії учні встають.

2.8. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на партах та підлозі. Забороняється без дозволу педагога ходити по аудиторії чи навчальній майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі.

2.9. При користуванні на уроці підручниками учні мають бути акуратними. У них не можна загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки та ін. Псування, втрата підручника взятого з бібліотеки відшкодовується згідно з нормативними документами.

2.10. Користування мобільними телефонами під час проведення уроку суворо забороняється. Під час уроку телефон повинен бути вимкнений або у беззвучному режимі. Використання гаджетів дозволяється тільки за завданням і з дозволу вчителя. При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон передається наставникам групи або батькам учня у той же день.

2.11. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен запитати дозволу вчителя.

2.12.Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.

2.13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил  безпеки життєдіяльності, як під час уроків, так і після їх закінчення, правил поведінки в навчальних аудиторіях ( класах).

2.14. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права знаходитись у приміщенні ПТУ № 56 с. Яреськи без нагляду педагогічних працівників.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ПІД ЧАС ПЕРЕРВ

3.1. Під час перерви учні переходять з одного навчального кабінету в інший спокійно, без метушні й галасу, дотримуючись розкладу уроків та розкладу замін.

3.2. Особливо уважними треба бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку.

3.3. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.

3.3. Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати руками, галасувати.

3.4. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

3.5. На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, майстра в/н, адміністрації за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПРАВИЛА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

4.1 Здобувачі освіти мають право:

–         на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

–         отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

4.2.    Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.

4.3.    Учні закладу проявляють повагу до старших. Учні й  педагоги звертаються один до одного шанобливо.

4.4.    Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

4.5.    Категорично забороняється вживання лайливих виразів і непристойних жестів.

4.6.    Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки.

4.7.    Здобувачі освіти зобов’язані:

– повідомляти адміністрацію закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ

У випадку порушень правил для учнів до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі адміністративні стягнення:

–         усне зауваження;

–         надання учневі дисциплінарного листа;

–         письмове звернення до батьків;

–         постановка на внутрішньучилищний облік;

–         виклик учня з батьками на засідання Штабу профілактики правопорушень.

Закрити меню